Bitumenverven / Teer

Bruinoleum

Carbolineumvervanger

Bruinoleum is de uitstekende vervanger van het vroegere Carbolineum. Bruinoleum is op basis van speciale plantaardige oliën en aromaatvrije oplosmiddelen. Het verfraait en beschermt het hout langdurig tegen alle weersinvloeden, dringt diep in het hout en haalt de houtnerf weer naar voren. Geschikt voor houten ondergronden, zoals schuren, palen, hekwerk etc. NIET geschikt voor horizontale delen. Door de invloed van warmte kunnen de bitumineuze bestanddelen gaan werken en kan het oppervlak zachter worden.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Afwerking van houtwerk
Binnen en buiten

Applicatie:
Kwast

Verbruik:
Ca. 12-14 m²/liter
Vermengbaar met:
Houtcoat Teerlook
Zwarte teer
Bielzenzwart
Silolak
Black varnish

Verwerkingsadvies:
Bruinoleum is transparant bruin van kleur. Goed roeren voor gebruik. Na (lang) stilstaan kan er residu uitzakken naar de bodem van de pot. Dit goed oproeren of de verpakking schudden tot het is opgelost. Als er een meer donkere/zwartere kleur gewenst is, kan Bruinoleum gemengd worden met Zwarte Teer of Black Varnish tot de gewenste donkere kleur bereikt is. Verbruik ca. 15 – 25 m² per liter afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode. Stofdroog na ca. 2 uur en overschilderbaat na ca. 5 uur. Kwasten en evt. spuitapparatuur reinigen met terpentine.

Veiligheidswaarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten; koolwaterstoffen C9, aromatisch; koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl