Olieën

Hardhoutolie

Bangkirai-olie

Hardhoutolie (voorheen Bangkiraiolie) is samengesteld uit plantaardige oliën en wassen. Geschikt voor tuinmeubelen, vlonders, schuttingen, steigers en bruggen van hardhout, eiken en riet. OAF Hardhoutolie dringt diep in het hout en is sterk waterafstotend, voorkomt vergrijzing en accentueert de natuurlijke kleur.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Hardhout

Applicatie:
Platte kwast

Verbruik:
Ca. 15 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Goed roeren voor gebruik. Ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Ondergrond licht schuren. Aanbrengen met een platte kwast of doek. Eventueel na ca. 20 minuten uitwrijven met een schone, pluisvrije doek. Verbruik: ca. 15 m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik NIET aan arbo. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C10-13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische alkanen, aromaten <2%; koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische alkanen, aromaten <2%. Het mengsel bestaat voor 2% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is. EU-grenswaarde: VOS cat. A/i. Dit product bevat max. 700 g/l VOS. Max. toegestaan 700 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl