Beitsen en impregneer

Steigerhoutbeits

Decoratieve beits

OAF Steigerhoutsbeits is een beits die diep in het hout dringt, waardoor er geen water meer in het hout trekt en er bescherming tegen weersinvloeden gegeven wordt. OAF Steigerhoutbeits geeft een stoere, “oude” uitstraling.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen
Steigerhout Beits

Downloaden Bladerversie

Toepassing:
Alle houtsoorten
Binnen en buiten

Applicatie:
Platte kwast

Verbruik:
Ca. 12-16 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren. Ondergrond moet schoon, droog, stof-, en vetvrij zijn. Aanbrengen met een platte kwast of roller. Steigerhoutbeits is NIET geschikt voor harde en/of vette houtsoorten. Toepassing op deze houtsoorten resulteert in een niet-opdrogende laag doordat het product niet in de ondergrond kan indringen.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen NIET aan arbo. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware Koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%) Nafta (aardolie), waterstofbehandelde zware. Het mengsel bestaat voor 27 procent uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is. EU-grenswaarde: Vos subcat. IIA/f, Dit product bevat max. 603 g/l Vos, Vos max. toegestaan 700 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl