Beitsen en impregneer

Tuinbeits Dekkend

Tuinbeits Dekkend is een beschermende, verfraaiende en dekkende beits voor houten ondergronden in en om de tuin. Toe te passen op bijvoorbeeld tuinhuisjes, schuren, hekwerk, tafels en tuinmeubelen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Alle houtsoorten m.u.v. met creosoot behandeld hout

Applicatie:
Kwast, roller of spuit

Verbruik:
Ca. 8m²/liter

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren of schudden. Nieuw werk: het te behandelen oppervlak goed schoon en vetvrij maken en vervolgens licht schuren. Met een stoffer het oppervlak stofvrij maken. Voor een optimale bescherming het oppervlak behandelen met minimaal 2 lagen, waarbij de eerste laag verdund kan worden aangebracht teneinde een optimale hechting te verkrijgen (max. 5% terpentine). De tweede en eventueel volgende lagen onverdund aanbrengen. Onderhoudswerk: losse delen en verfresten verwijderen. Het oppervlak goed reinigen, vetvrij maken en licht schuren. Met een stoffer het oppervlak stofvrij maken en het vervolgens behandelen met een laag Tuinbeits Dekkend. Afhankelijk van de bestaande kleur kan een extra laag Tuinbeits Dekkend noodzakelijk zijn in verband met de dekking. Reiniging van het gereedschap met terpentine. In originele goed gesloten verpakking minimaal 1 jaar houdbaar. Vorstvrij bewaren.

Veiligheidswaarschuwing:
Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat 2-butanonoxim, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat koolwaterstoffen, C9-C12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, aromaten (2-25%). Het mengsel bestaat voor 2% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is. EU-grenswaarde: Vos subcat. IIA/e, Dit product bevat 373 g/l Vos, Vos max.toegestaan 400 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl