Beitsen en impregneer

Tuinbeits Transparant

OAF Tuinbeits is een transparante, beschermende en verfraaiende beits voor houten ondergronden. Deze beits is niet filmvormend, dringt diep in het hout en accentueert de houtnerf. Voor binnen- en buitentoepassingen. Toe te passen op bijvoorbeeld deuren, kozijnen, geveltimmerwerk, schuren, hekwerk, tafels, tuinmeubelen en vlonders. Tevens zeer geschikt voor het inkleuren van houten vloeren en meubelen voor binnen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN:

Toepassing:
Geïmpregneerd hout
Hersteld de oorspronkelijke kleur

Applicatie:
Platte kwast

Verbruik:
Ca. 12 – 15 m²/liter

Verwerkingsadvies:
Niet toe passen op reeds met een filmvormend product behandeld oppervlak. Voor gebruik goed roeren om eventueel bezonken pigmentdelen homogeen door het product te mengen. De ondergrond goed schoon, droog en stofvrij maken. Verwerken met de kwast, roller. Al naar gelang de gewenste kleurdiepte, één of meerdere lagen aanbrengen. Reiniging van het gereedschap met terpentine. In originele goed gesloten verpakking minimaal 12 maanden houdbaar. Vorstvrij bewaren.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM.arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, cyclische alkanen, aromaten <2%. Bevat: koolwaterstoffen, C9-C11, n-alkanen, cyclische alkanen, aromaten <2%. Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen in concentraties hoger dan 0,1%. EU Grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOS.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl