Verven

Rega Metaalcoat SD

Rega Metaalcoat SD is een hoogwaardige, weerbestendige coating op basis van volledig UV-stabiele en gehydrogeneerde koolwaterstofhars, gemodificeerd met styreen/rubber en fenolische antioxidanten. Geschikt voor de meeste soorten damwandprofielen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
Goed roeren voor gebruik. Bestaand werk: ondergrond dient schoon, droog en vetvrij te zijn. Loszittende verflagen verwijderen, evenals roest. Nieuwe ondergronden: grondig reinigen en ontvetten, eventueel de walshuid verwijderen, zo ook aanwezige roest verwijderen. Verbruik: 8 – 10  m² per liter afhankelijk van de applicatie methode en de ondergrondconditie. Droogtijd: stofdroog na ca 30 minuten, duimdroog na ca 60 minuten en volledige uitharding na 24 uur. Reiniging gereedschap met thinner.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. Het mengsel bestaat voor 29% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand: blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Beschermend ehandschoenen dragen. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl