Olieën

Hardwasolie

Voor houten vloeren

Hardwasolie is een professionele, vochtregulerende, kleurloze, zijdematte olie voor alle soorten parket en andere houten vloerdelen. Geeft een zeer slijtvaste, waterafstotende en vuilbestendige vloer. Bestand tegen wijn, bier, cola, koffie, thee, melk, etc. Op basis van plantaardige oliën en wassen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Voor het slijtvast, waterafstotend en vuilbestendig maken van houten vloerdelen

Applicatie:
Platte kwast, roller of trekker

Verbruik:
Ca. 26 m²/liter per laag (afhankelijk van de houtsoort)

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik zeer goed roeren. De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Voor aanbrengen ondergrond schuren. De olie dun tot zeer dun over de vloer verdelen, d.m.v. een platte kwast, roller of trekker. Ca. 20 minuten laten intrekken, droogvallende plekken licht bijoliën. Hierna de olie in de vloer wrijven met een pluisvrije doek of boenmachine. Bij poreuze/zuigende houtsoorten kunt u een tweede en eventueel derde laag aanbrengen, met tussenpozen van ca. 16 uur. Verbruik: ca. 26 m² per liter per laag (sterk afhankelijk van de houtsoort). Droging: 16 uur. Volledig belastbaar na 7 dagen.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten. EU grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l. Dit product bevat maximaal 700 g/l VOS.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl