Lakken & Oliën

Parket & Meubellak

OAF Parket- & Meubellak is een op PU-gemodificeerde alkydharsen gebaseerde sterke, slijtvaste en sneldrogende lak voor vrijwel al het houtwerk binnen en buiten. Geschikt voor onder andere parketvloeren, trappen, meubelen, tafelbladen, deuren en plafond- en wandbetimmeringen. OAF Parket- & Meubellak is beschikbaar in glans, zijdeglans en mat.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
Goed roeren voor gebruik. De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draagkrachtig te zijn. Het vochtpercentage van het hout mag maximaal 18% bedragen. Het te behandelen oppervlak afnemen met een geschikt reinigingsmiddel. Vervolgens licht schuren met een korrel P240-320. Nieuw hout: de eerste laag ongeveer 5% verdunnen en vervolgens een laag onverdund aanbrengen. Tafelbladen of loopvlakken van trappen voorzien van één of twee extra onverdunde lagen. Theoretisch rendement ongeveer 10-12 m² per liter. Bestaand werk: het te behandelen oppervlak licht schuren en voorzien van een onverdunde laag  Parket- & Meubellak. Zo nodig verdunnen met terpentine. Stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na 24 uur. Droging is afhankelijk van de omgevingstemperatuur en ondergrondconditie (houtsoort). Niet verwerken beneden 5°C en boven een relatieve luchtvochtigheid van 85%. In gesloten verpakking en bij vorstvrije opslag minimaal 12 maanden houdbaar.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter  beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking  bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 500 g/l. Dit product bevat max. 469 g/l VOS.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl