Verven

PU Hoogglans lakverf

PU gemodificeerde aflak voor binnen en buiten

PU Hoogglans Lakverf is een hoogglanzende polyurethaan alkydverf voor houten, metalen en kunststof ondergronden. Geschikt voor het behandelen van kozijnen, deuren, geveltimmerwerk, boeiplanken etc., zowel binnen als buiten.

Productpresentatie / stalen aanvragen
Douglas Olie AQ

Downloaden Bladerversie
Houtcoat Teerlook

Downloaden Bladerversie
Nordic Beits AQ

Downloaden Bladerversie
Steigerhout Beits

Downloaden Bladerversie
Systeem Beits en Verf

Downloaden Bladerversie

Verwerkingsadvies:
Ondergrond goed droog, stof- en vetvrij maken (eventueel slecht hechtende delen verwijderen en kale plekken voorlakken), daarna schuren. Op bestaand schilderwerk: na de juiste voorbehandeling een laag PU Hoogglans Lakverf onverdund aanbrengen. Op nieuw hout als 1e en 2e laag een laag grondverf aanbrengen, waarbij de 1e laag max. 5% verdund mag worden. Als 3e laag, een laag PU Hoogglans Lakverf onverdund aanbrengen. Metalen en kunststof oppervlakken dienen op een juiste wijze te zijn voorbehandeld. Voor gebruik goed roeren. Eventueel verdunnen met terpentine. Stofdroog na ca. 4 uur*, overschilderbaar na ca. 16 uur. Droging is afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheidsgraad. Verbruik: ca. 12 m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Voldoet voor professioneel gebruik binnen niet aan arbo. Ontvlambare vloeistof en damp. Kan schade aan het centrale zenuwstelsel veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling via inademing. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In geval van brand, blussen met kooldioxide (CO2), schuim, bluspoeder of waternevel. Damp niet inademen. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat koolwaterstoffen, C9-12, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische verbindingen, aromatische verbindingen (2-25%). Het mengsel bestaat voor 40% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl