CE-DoP verklaring: Zekerheid voor u

Sinds 1 juli 2013 zijn we, als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten, verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt door ons opgesteld en geeft u informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan. De prestatieverklaring vormt het bewijs dat ons product, bij introductie op de markt en bij verdere distributie, voldoet aan de prestaties die voor de specifieke toepassing ervan worden verlangd.

Conformiteitscertificaat “Oppervlaktebeschermingssystemen voor beton” conform NEN-EN 1504-2:

CE Prestatieverklaringen conform NEN-EN 1504-2:

Voorwaarden aansprakelijkheid

Wij geven zowel onze mondelinge, schriftelijke als op proeven gebaseerde adviezen met betrekking tot de technische toepassing van onze producten naar beste weten. Toch gelden ze slechts als vrijblijvende aanwijzingen. U blijft zelf nog steeds verplicht om de door ons geleverde producten op hun geschiktheid voor de beoogde proced├ęs en doeleinden te controleren.

Toepassing, gebruik en verwerking van onze producten vindt plaats buiten onze controlemogelijkheden en valt daarom onder uw eigen verantwoordelijkheid. In geval van enige aansprakelijkheid blijft deze, voor alle schadegevallen, beperkt tot de waarde van de door ons geleverde en de door u gebruikte goederen.

Vanzelfsprekend garanderen wij de goede kwaliteit van onze producten, e.e.a. volgens de in onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden genoemde maatstaven.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl

OAF Afinol OAF Pro