Reinigingsmiddelen

Afbijtmiddel

Afbijtmiddel is een krachtig, pasteus, helder afbijtmiddel zonder methyleenchloride. Het verwijdert snel watergedragen- en alkydcoatings, sierpleisters etc. van bijna alle oppervlakken. Toepasbaar op alle houtsoorten en metaal (behalve ALUMINIUM). Bij het afbijten van kunststoffen kan aantasting van het oppervlak optreden. Eerst een proefstuk op een onopvallende plaats opzetten.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Oplossen van oude verflagen

Verwerkingsadvies:
Eventuele losse verflagen verwijderen. Afbijtmiddel met een kwast of spatel in een dikke laag aanbrengen. 15 tot 45 minuten laten inwerken (afhankelijk van de verfsoort en de laagdikte hiervan). Bij moeilijke verwijderbare verflagen kan de inwerktijd oplopen tot enkele uren. De ingewerkte verflaag verwijderen met een verfschaper, plamuurmes of borstel. Oppervlak Grondig nawassen met terpentine of warm water. Indien de verflaag niet geheel is verwijderd (bijvoorbeeld bij een ondergrond met veel verflagen), dan de handeling zoals hierboven omschreven herhalen.

Veiligheidswaarschuwing:
Ontvlambare vloeistof en damp. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ INADEMEN: in de frissen lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademhalen vergemakkelijkt. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een chemisch afval depot.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl