Chemische bouwstoffen

Ontkistingsmiddel

Pluriform A25 D100

Ontkistingsmiddel (voorheen Pluriform A25 D100) is een ontkistingsmiddel met sublieme, veelzijdige toepassingsmogelijkheden. Ontkistingsmiddel is geschikt voor houten, betonplex, stalen of kunststof mallen. Geschikt voor: nat-los-situaties en uitgestelde ontkisting. Ontkistingsmiddel kan geen aanleiding geven voor kleurverschillen en zal de hechting van later aan te brengen afwerklagen niet nadelig beïnvloeden. Ontkistingsmiddel is toe te passen in de giet- en utiliteitsbouw en in de prefabbetonindustrie

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Houten (betontriplex), stalen en kunststof mallen

Applicatie:
Lage drukspuit

Verbruik:
Ca. 40-60 m²/liter

Voor nat-lossituaties en uitgestelde ontkisting van beton

Verwerkingsadvies:
Bekisting controleren op scheuren, roestvorming en betonresten. Aanbrengen met een verfrol, borstel of nevelspuit. Het gebruikte materiaal dient oplosmiddelbestendig te zijn. Controleer of het oppervlak van de mal geheel bedekt is. Bij overdosering van het product kunnen er problemen optreden met vlekvorming, stofvorming en hechting van pleisters en verven.

Veiligheidswaarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de  luchtwegen terechtkomt. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts  raadplegen. GEEN braken opwekken. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen, C12-C15, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische alkanen, aromaten <2%.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl