Chemische bouwstoffen

Betonimpregneer Epoxy 2K

Watergedragen

Betonimpregneer EP2K CE20 wordt toegepast als zeer goed penetrerende hechtlaag voor alle steenachtige ondergronden en vormt de basis voor Vloercoat EP2K CD20. Betonimpregneer EP2K CE20 is bovendien geschikt om cementgebonden vloeren stofvrij te maken.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cement – huid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10 °C. zijn, de verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C. Cementgebonden ondergronden dienen minimaal 6 weken oud te zijn. Beide componenten zeer grondig machinaal mengen, daarna overgooien in een schoon blik en wederom grondig mengen. Na vermenging van de twee componenten maximaal 10% verdunnen met water. Aanbrengen met een kwast, roller of airless spuitapparatuur. Verbruik: ca. 130 gram per m². In totaal 1 laag aanbrengen.

Veiligheidswaarschuwing:
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/-kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, arts raadplegen. Bevat epoxyverbindingen, kan een allergische reactie veroorzaken. Component B: Bevat gemodificeerd bisphenol A/F epoxy hars, Number average molecular weight <700.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl