Verven

Vloercoating

OAF Vloercoating is een decoratieve coating op basis van een polyurethaan alkydhars voor binnen- en buitengebruik. Toe te passen op onder andere metaal, hout en steenachtige ondergronden. Bij uitstek geschikt voor keukens (deurtjes), houten vloeren, vloeren in garages/schuren en muren in hondenkennels en melkstallen. Vloercoating heeft een hoge zijdeglans van ca. 70 GU (gloss units).

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Beton en steenachtige ondergronden
Binnen en buiten

Applicatie:
Kwast of roller (evt. verdunnen met white spirit)

Verbruik:
6-8 m²/liter.

Verwerkingsadvies:
Voor gebruik goed roeren. Ondergrond moet schoon, droog, stof-, en vetvrij zijn. Voor een optimaal resultaat 2 tot 3 lagen aanbrengen. Voor een verbeterde hechting de 1e laag ca. 10 tot 20 % verdunnen met terpentine. Aanbrengen met een kwast of roller. Verbruik 10 tot 12 m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie en applicatiemethode. Stofdroog na ca. 4 uur, overschilderbaar na ca. 16 uur, afhankelijk van de omgevingsfactoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid.

Veiligheidswaarschuwing:
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van meeisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. Bevat: koolwaterstoffen C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten; koolwaterstoffen C10-13, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische alkanen, <2% aromaten; Het mengsel bestaat voor 7% uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl