2-K Producten

Vloercoating EP2K AQ (CD20)

Vloercoat EP2K CD20 is een watergedragen epoxy en wordt toegepast op plekken waar een slijtvaste en vloeistofdichte vloer- of wandafwerking vereist is. Vloercoat EP2K CD20 is uitermate geschikt als slijtlaag op ondergronden van beton, asfalt, metaal, zandcement, anhydriet en hout zoals in garages, magazijnen, werkplaatsen, archieven enzovoort. Het product geeft een fraaie, zijdeglanzende afwerking.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Penetrerende hechtlaag op alle steenachtige ondergronden

Applicatie:
Kwast, roller, spuit of wisser

Verbruik:
Ca. 220 gram per m²

Verwerkingsadvies:
De ondergrond dient schoon en droog te zijn. Vet, vuil, stof, cementhuid, verf e.d. grondig verwijderen door stralen, frezen of schuren en voorstrijken met Betonimpregneer EP2K CE20. De temperatuur van de ondergrond moet minimaal 10 °C. zijn, de verwerkingstemperatuur minimaal 15 °C zijn. Beide componenten zeer grondig machinaal mengen, daarna overgooien in een schoon blik en wederom grondig mengen. Aanbrengen met een kwast, roller of airless spuitapparatuur. Verbruik: ca. 220 gram per m² per laag. In totaal 2 à 3 lagen aanbrengen.

Veiligheidswaarschuwing:
Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Beschermende handschoenen/-kleding en oog-/gelaatsbescherming dragen. Voorkom lozing in het milieu. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen, arts raadplegen. Bevat epoxyverbindingen, kan een allergische reactie veroorzaken. Component B: Bevat gemodificeerd bisphenol A/F epoxy hars, Number average molecular weight <700.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl