Chemische bouwstoffen

Waterglas

Onderbreekt de horizontale capillaire werking

Dit product wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het horizontaal afdichten van metselwerk en funderingen. Afdichtingen van oppervlakten dient men alleen met Waterglas uit te voeren als het om drukloze vochtverschijnselen gaat, d.w.z. Daar waar geen drukkend/vloeiend water aanwezig is of te verwachten is.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Toepassing:
Metselwerk, funderingen en buitengevels
Binnen en buiten

Applicatie:
Injectie methode of blokkwast

Verbruik:
Ca. 1 m²/kg.

Verwerkingsadvies:
Aanvullende horizontale afdichtingen: Op een onderlinge afstand van 15-17 cm. gaten met een diameter van 30 mm boren, in een hoek van 25° naar beneden gericht tot minus 8 cm van de muurdikte. De boorgaten aansluitend ontdoen van boormeel. Hierna een trechter op de gaten zetten en het gat meerdere malen tot aan volledige verzadiging vullen. Aansluitend de gaten opvullen met specie vermengd met waterglas. Verbruik ca. 400 gram per m2 (impregneren) en ca. 15 kg per m² bij horizontale afdichtingen bij een muur zonder holle ruimtes. Verwerkingstemperatuur +5 tot 30 °C. Verdunning maximaal 1:1 met water. Aanbrengen met kwast, roller of spuit. Bij de boorgatentechniek gebruik maken van een trechter. In goed gesloten, originele verpakking, ca. 12 maanden houdbaar. Vorstvrij opslaan.

Veiligheidswaarschuwing:
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens geldende EG-richtlijnen. Buiten bereik van kinderen bewaren. Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen. Lege verpakking niet met door huishoudens geproduceerd afval afvoeren. Verpakkingen dienen te worden hergebruikt of te worden gerecycled. Restanten van het product en niet lege verpakking worden beschouwd als chemisch afval. Chemisch afval afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Afvoer dient plaats te vinden in overeenstemming met de van toepassing zijnde regionale, nationale en plaatselijke wet- en regelgeving. Plaatselijke wet- en regelgeving kan strenger zijn dan regionale of nationale eisen en dient in acht genomen te worden.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl