Lakken & Oliën

Vloerolie

Vloerolie is een blanke, transparante, gemodificeerde plantaardige die bij meer dan twee à drie lagen glanzend op zal drogen. Gebruik het roduct op betonnen en houten vloeren ter verfraaiing van het uiterlijk en ter bescherming tegen slijtage. Na behandeling met Vloerolie zijn de vloeren veel gemakkelijker schoon te houden, omdat er geen vuil of vet meer kan intrekken. Na toevoeging van ca. 50% terpentine is Vloerolie ook geschikt voor tegels en plavuizen.

(Technische) informatie / Bestellen Productpresentatie / stalen aanvragen

Verwerkingsadvies:
Aanbrengen met een kwast, roller, trekker of zachte bezem. Verbruik ongeveer 9-12 m² per liter afhankelijk van de ondergrondconditie. Overschilderbaar na ca. 8-10 uren. Voor gebruik goed roeren.

Veiligheidswaarschuwing:
Oplosmiddelrijk. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In een goed gesloten verpakking bewaren. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt. Bevat: koolwaterstoffen C9-11, n-alkanen, iso-alkanen, cyclische, <2% aromaten; 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde: VOS cat. A/e, Dit product bevat max. 398 g/l VOS. Max. toegestaan 400 g/l.

Nieuwsbrief

Registreer je hier voor onze nieuwsbrief om alle updates en aanbiedingen te ontvangen

VERFFABRIEK OAF HOLLAND BV

8121 EV Olst
8120 AA Olst
T +31 (0)570 – 56 38 38
E info@oafholland.nl
W www.oafholland.nl